Schuldschade: de gevolgen van schade rijden door eigen schuld…

Van een schuldschade in het verkeer wordt gesproken indien jijzelf (ten minste gedeeltelijk) aansprakelijk wordt geacht voor het ontstaan van een bepaalde schade. Er zijn verscheidene soorten schuldschades ten aanzien van verkeer. Het gaat daarbij om de volgende blikschades, zaakschades en letselschades:

Autoschade: schade aan de auto(’s) van jouzelf of eventuele wederpartijen
Fysiek letsel: letselschade die je toebrengt aan eigen of andermans lichaam of geest; diegenen aanwezig in de eigen auto of de auto van de tegenpartij óf kwetsbare medeweggebruikers: voetgangers, fietsers e.a. die je aanrijdt
Zaakschade aan overige (eigen of andermans) bezittingen: tuinhek, huisdier, spullen in de auto e.a.
Schade aan wegmeubilair: afzetpaaltje, lantaarnpaal, vangrail e.a.

Wat is verzekerd bij schade door eigen schuld?
Ben jij niet schuldig aan een bepaalde verkeersschade waarbij jouw auto betrokken is geraakt? Dan ligt de schuldaansprakelijkheid bij de wederpartij en draait doorgaans diens autoverzekeraar op voor schadevergoeding. Word jij wél aansprakelijk geacht, dan zijn er twee type autodekkingen waarop je mogelijkerwijs kunt terugvallen…

1. WA-schuldschades
In Nederland is het wettelijk verplicht om een auto WA te verzekeren. Met een WA-autoverzekering ben je verzekerd c.q. gedekt voor schade die door jouw schuld en door jouw auto wordt toegebracht aan derden. Als verzekerde ben je dan ook beschermd tegen het risico van aansprakelijkheid jegens anderen. Dus uitsluitend de schade van de ANDER is gedekt.

Een dergelijke aansprakelijkheidsverzekering vergoedt —op enkele uitzonderen na— álle letselschades en álle zaakschades die met jouw auto worden toegebracht aan iemand anders… Dus andermans verkeersschades die door jouw auto worden veroorzaakt en waarvoor de bestuurder van jouw auto deels of volledig aansprakelijk is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *